Ubezpieczenie szkolne NNW Twoje Dziecko

już od 39 zł za rok1

Sprawdź cenę online Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie turystyczne

Kup ze zniżką 15% w serwisie MojaAviva2

Ubezpieczenie samochodu

2 proste pytania i znasz cenę w 15 sekund

Ubezpieczenie domu i mieszkania

10% taniej przy polisie na 2 lub 3 lata3

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Zapewnij sobie i bliskim większe poczucie bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach życiowych

Serwis online MojaAviva

Sprawdź nowe możliwości serwisu MojaAviva i dowiedz się jak z niej korzystać

Miesiąc konsultacji lekarskich GRATIS

Wybierz pakiet usług od Telemedico4

Aviva Polska zmieni właściciela

Dla klientów nic się nie zmienia

Obsługa i pomoc

Szkody i zdarzenia

Notowania funduszy

Dokumenty

Stan rachunku OFE, IKE, IKZE lub PPK

Zmiany w produktach

Szczegóły Twoich produktów

Opłacenie składki i status płatności

Przedłużenie ubezpieczenia

Składka obowiązuje przy wyborze wariantu ubezpieczenia “dobry”.

2 Zniżka 15% naliczana jest przy zakupie ubezpieczenia "Twoja Podróż" w serwisie MojaAviva. Zniżka nie dotyczy umów ze składka minimalną na poziomie 16 zł dla pakietu podstawowego i 26 zł dla pakietu uniwersalnego. Dla pakietu elastycznego składka minimalna wynosi 16 zł i 26 zł w zależności od wybranego przez Klienta zakresu ubezpieczenia.

Wybierając polisę na 2 lub 3 lata, zapłacisz mniej o 10% niż w przypadku wyboru polisy na 1 rok.

4 Telmedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516452, NIP: 5272720484 , REGON: 147453940, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.

Więcej o zniżkach

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego). Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne powyżej. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.