Ubezpieczenie domu i mieszkania

10% taniej przy polisie na 2 lub 3 lata1

Sprawdź cenę online Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie na życie z gromadzeniem pieniędzy

Zapewnij sobie i bliskim wsparcie finansowe w różnych sytuacjach życiowych.

Ubezpieczenie samochodu

2 proste pytania i znasz cenę w 15 sek.

Ubezpieczenie turystyczne

Kup ze zniżką 15% w serwisie MojaAviva2

Ubezpieczenie szkolne NNW Twoje Dziecko

Działa również z ferie, już od 39 zł za rok3

Serwis online MojaAviva

Sprawdź nowe możliwości serwisu MojaAviva i dowiedz się jak z niej korzystać

Miesiąc konsultacji lekarskich GRATIS

Wybierz pakiet usług od Telemedico4

Aviva Polska zmieniła właściciela

Dla klientów nic się nie zmienia

Informacja dotycząca spółek Grupy Aviva

Informujemy, że zmiana właściciela naszych spółek (więcej na www.aviva.pl/nowy-etap) nie ma żadnego wpływu na dotychczasowy sposób przetwarzania danych osobowych naszych Klientów. 

Podmiotami, o których mowa w definicji Grupy Aviva i którym udostępniamy dane w przypadku wyrażenia na to dobrowolnej zgody, są: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.; Aviva Sp. z o.o.; Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. oraz zarządzany przez nią fundusz emerytalny; Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez nią fundusze inwestycyjne; oraz ich następcy prawni.

Obsługa i pomoc

Szkody i zdarzenia

Notowania funduszy

Dokumenty

Stan rachunku OFE, IKE, IKZE lub PPK

Zmiany w produktach

Szczegóły Twoich produktów

Opłacenie składki i status płatności

Przedłużenie ubezpieczenia

Wybierając polisę na 2 lub 3 lata, zapłacisz mniej o 10% niż w przypadku wyboru polisy na 1 rok.

2 Zniżka 15% naliczana jest przy zakupie ubezpieczenia "Twoja Podróż" w serwisie MojaAviva. Zniżka nie dotyczy umów ze składką minimalną na poziomie 16 zł dla pakietu podstawowego i 26 zł dla pakietu uniwersalnego. Dla pakietu elastycznego składka minimalna wynosi 16 zł i 26 zł w zależności od wybranego przez Klienta zakresu ubezpieczenia.

Składka obowiązuje przy wyborze wariantu ubezpieczenia “dobry”.

4 Telmedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516452, NIP: 5272720484 , REGON: 147453940, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.

Więcej o zniżkach

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego). Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne powyżej. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.