Aviva i Allianz razem od 2 lipca

Dowiedz się więcej

Сервіс Україна для клієнтів Aviva

Ми хочемо виказати особливу підтримку та допомогу нашим клієнтам групового страхування життя з України та їхнім родинам.

Ubezpieczenie turystyczne

Sprawdź cenę ze zniżką 10%1

Ubezpieczenie samochodu

2 proste pytania i znasz cenę w 15 sek.

Ubezpieczenie na życie z gromadzeniem pieniędzy

Zapewnij sobie i bliskim wsparcie finansowe w różnych sytuacjach życiowych

Ubezpieczenie szkolne NNW Twoje Dziecko

Działa również z ferie, już od 39 zł za rok2

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Na wypadek: m.in pożaru, powodzi, zalania

Aviva Polska zmieniła właściciela

Dla klientów nic się nie zmienia

Informacja dotycząca spółek Grupy Aviva

Informujemy, że zmiana właściciela naszych spółek (więcej na www.aviva.pl/nowy-etap) nie ma żadnego wpływu na dotychczasowy sposób przetwarzania danych osobowych naszych Klientów. 

Podmiotami, o których mowa w definicji Grupy Aviva i którym udostępniamy dane w przypadku wyrażenia na to dobrowolnej zgody, są: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.; Aviva Sp. z o.o.; Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. oraz zarządzany przez nią fundusz emerytalny; Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez nią fundusze inwestycyjne; oraz ich następcy prawni.

Obsługa i pomoc

Szkody i zdarzenia

Notowania funduszy

Dokumenty

Stan rachunku OFE, IKE, IKZE lub PPK

Zmiany w produktach

Szczegóły Twoich produktów

Opłacenie składki i status płatności

Przedłużenie ubezpieczenia

Zniżka 10% naliczana jest przy zakupie online ubezpieczenia „Twoja Podróż”. Zniżka nie dotyczy umów ze składką minimalną na poziomie 16 zł dla pakietu podstawowego i 26 zł dla pakietu uniwersalnego. Dla pakietu elastycznego składka minimalna wynosi 16 zł i 26 zł w zależności od wybranego przez Klienta zakresu ubezpieczenia.

Składka obowiązuje przy wyborze wariantu ubezpieczenia “dobry”.

Więcej o zniżkach

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego). Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne powyżej. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.