Dokumenty do ubezpieczeń na życie i zdrowie

Informacje o ubezpieczeniach

Ubezpieczenia indywidualne

Twoje Życie - ubezpieczenie na życie i zdrowie

Twój Plan - ubezpieczenie na życie i zdrowie z gromadzeniem pieniędzy

Moje Bezpieczeństwo Prestiż - ubezpieczenie NNW

Twoje Dziecko - ubezpieczenie NNW dla uczniów i przeszkolaków

Ubezpieczenia dla Klientów banków

Regulaminy promocji

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczenia grupowe

Opiekun

Opiekun VIP

Zespół

Klauzula kapitałowa i regulaminy UFK

NNW Grono

Dalej Razem - indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego

Wnioski i formularze

Zmiany w ubezpieczeniu

Wypłata świadczenia z ubezpieczenia (np. w razie choroby, leczenia w szpitalu, wypadku)

Zwrot części kosztów leczenia (dotyczy Pakietu Medycznego “Bądź Zdrów”)

Wypłata środków z umowy dodatkowej z UFK (ubezpieczenie Twoje Życie)

Wypłata części pieniędzy z polisy na życie

Wypłata wszystkich pieniędzy z polisy na życie (rezygnacja z ubezpieczenia)

Częste pytania

Gdzie znajdę dokumenty do swojego ubezpieczenia?

Dlaczego nie widzę wszystkich dokumentów w MojejAvivie?

Jakie dokumenty są potrzebne przy zgłoszeniu zdarzenia ubezpieczeniowego?