Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu

Umowa dodatkowa "Na wypadek"

Dokumenty do pobrania

Załącznik do Ogólnych Warunków Dodatkowej Umowy Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Na Wypadek” stanowiącej uzupełnienie umów: Ubezpieczenia Uniwersalnego – Nowa Perspektywa, Ubezpieczenia Uniwersalnego juniorGO, Ubezpieczenia Inwestycyjnego Kapitalna Przyszłość, Ubezpieczenia Uniwersalnego Plus, Ubezpieczenia Uniwersalnego Perspektywa, Ubezpieczenia Uniwersalnego

Potrzebne Ci dane z tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu? Pobierz nasz dokument i dowiedz się, jaką kwotę odszkodowania otrzymasz za określony uszczerbek na zdrowiu. Jeśli wykupiłeś ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, otrzymasz pomoc w przypadku zdarzenia określonego w umowie.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – ubezpieczenie samochodu

Jeśli jechałeś samochodem i doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu, otrzymasz od nas pieniądze. Możesz je przeznaczyć na to, co w danym momencie uznajesz za najpotrzebniejsze:

  • Może to być leczenie, rehabilitacja, zakup sprzętu medycznego.
  • W sytuacji, gdy po wypadku konieczne będzie wykonanie operacji plastycznej (nawet w ciągu 24 miesięcy od zdarzenia) pokryjemy jej koszt do wysokości 1000 EUR.
  • Jeśli ktoś z ubezpieczonych zginie w wypadku, polisa pokryje koszty pogrzebu. Więcej informacji znajdziesz w OWU ubezpieczenia samochodu.

Więcej informacji znajdziesz w OWU ubezpieczenia samochodu.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – ubezpieczenie turystyczne

Także jeśli przebywałeś w podróży zagranicznej lub krajowej i doszło do wypadku, w następstwie którego doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje Ci świadczenie.

Po opłaceniu dodatkowej składki możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową na zdarzenia powstałe w następstwie rekreacyjnego uprawiania narciarstwa, snowboardu i nurkowania, a także sportów wysokiego ryzyka. Dostępne jest także rozszerzenie na wypadek wykonywania ciężkiej pracy fizycznej. Więcej informacji znajdziesz w OWU ubezpieczenia turystycznego.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku powinieneś zadzwonić pod numer:

Centrum Alarmowego +48 22 557 4444.

Zdarzenie powinno zostać zgłoszone nie później niż 14 dni od daty wystąpienia. Świadczenie zostaje ustalone na podstawie tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz dokumentacji medycznej. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie jest przyznawane osobom, które go doznały. Jeśli nastąpi śmierć ubezpieczonego, świadczenie otrzymają osoby wskazane w polisie.