Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu

Sprawdź, jaką wypłatę możesz otrzymać za doznany uraz

Przykładowe uszczerbki

Procentowa wysokość uszczerbku na zdrowiu związana z urazami często zgłaszanymi przez naszych Klientów 

Skręcenia

  • Skręcenie stawu skokowego – z przewlekłym, niewielkim obrzękiem lub dyskretną dysfunkcją: 2%
  • Uszkodzenie aparatu więzadłowo-torebkowego kolana – niestabilność jednopłaszczyznowa: 5%

Złamania

  • Złamanie dalszych nasad kości przedramienia ograniczające ruchomość nadgarstka do 1/3 normy: 5%
  • Złamanie paliczka palca III, IV, V – za każdy paliczek: 2%

Blizny

  • Blizny skóry poniżej 3 cm długości: 0,5%
  • Blizny skóry od 3 cm do 4,99 cm długości: 1%
  • Blizny skóry od 5 cm do 9,99 cm długości: 2%
Podane wartości procentowe uszczerbku nie dotyczą blizn pooperacyjnych, blizn po oparzeniach oraz oszpecających blizn twarzy.

Podana wysokość uszczerbku dotyczy wyłącznie ubezpieczeń na życie i zdrowie (zgodnie z tabelą nr WY2-T/NPER/2/2019). Wysokość uszczerbku w pozostałych produktach jest zgodna z tabelą zamieszczoną w ogólnych warunkach danego ubezpieczenia.

Tabele uszczerbku do pobrania

Indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowie

Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu

Moje Bezpieczeństwo Prestiż

Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu

Ubezpieczenie podróży

Tabelę procentowego uszczerbku na zdrowiu znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia podróży:

Ogłólne warunki ubezpieczenia Twoja Podróż

Ubezpieczenie samochodu

Tabelę procentowego uszczerbku na zdrowiu (tabelę świadczeń NNW) znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia komunikacyjnego:

Ogólne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Tabelę procentowego uszczerbku na zdrowiu (tabelę świadczeń NNW) znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia domu lub mieszkania:

Ogólne warunki ubezpieczenia Twój Dom

Pozostałe tabele uszczerbku, w tym ich archiwalne wersje, znajdziesz na stronie ze wszystkimi dokumentami Sprawdź

Zgłoszenie uszczerbku na zdrowiu

Wybierz swoje ubezpieczenie i sprawdź, jak zgłosić nieszczęśliwy wypadek

Indywidualne i grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie, ubezpieczenie NNW Twoje Dziecko

Ubezpieczenie samochodu, domu, mieszkania, podróży

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Grono (również dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny), Moje Bezpieczeństwo Prestiż

Ubezpieczenie NNW

Częste pytania

Jak jest liczone odszkodowanie?

Czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu?

Kto i jak ustala procent uszczerbku na zdrowiu?

W jakim terminie od wypadku można zgłosić uszczerbek na zdrowiu?

Mam dwa ubezpieczenia NNW. Czy mogę ubiegać się o dwie wypłaty?

Dlaczego warto zgłosić uszczerbek w MojejAvivie?