Dokumenty funduszy inwestycyjnych

Dokumenty PPK

Prospekty informacyjne

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID)

Informacja dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

Tabela opłat manipulacyjnych i za zarządzanie

Opis strategii wykonywania prawa głosu

Zrównoważony rozwój

Informacje dotyczące TFI jako dystrybutora

Aviva Sp. z o.o. - Dystrybutor funduszy inwestycyjnych

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji

Karta z numerami rachunków

Aktywa fuduszy

Informacja o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych

Karta z wynikami funduszy

Formularze elektroniczne

Sprawozdania finansowe

Aviva Investors FIO

Aviva Investors Niskiego Ryzyka

Aviva Investors Depozyt Plus

Aviva Investors Obligacji

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Aviva Investors Dochodowy

Aviva Investors Depozytowy

Aviva Investors Obligacji Zamiennych

Aviva Investors Kapitał Plus

Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

Aviva Investors Aktywnej Alokacji

Commercial Union FIO Walutowy

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Aviva Investors Zrównoważony

Aviva Investors Polskich Akcji

Aviva Investors Europejskich Akcji

Aviva Investors Globalnych Akcji

Aviva Investors Małych Spółek

Aviva Investors Nowych Spółek

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

Aviva SFIO

Aviva Globalnych Strategii

Aviva Oszczędnościowy

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu

Aviva Investors SFIO Lokacyjny

Aviva Investors SFIO

Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji

Aviva Investors Pieniężny

Aviva Investors Dłużny

Aviva Investors Papierów Nieskarbowych

Aviva Investors Spółek Dywidendowych

Aviva Investors Akcyjny

AVIVA INVESTORS SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE (SICAV)

Aviva Investors SFIO Dużych Spółek

Aviva SFIO PPK