Dokumenty funduszy inwestycyjnych

Dokumenty PPK

Prospekty informacyjne

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID)

Informacja dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez AI SFIO

Tabela opłat manipulacyjnych i za zarządzanie

Opis strategii wykonywania prawa głosu

Zrównoważony rozwój

Informacje dotyczące TFI jako dystrybutora

Aviva Sp. z o.o. - Dystrybutor funduszy inwestycyjnych

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji

Karta z numerami rachunków

Aktywa fuduszy

Informacja o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych

Karta z wynikami funduszy

Formularze elektroniczne

Archiwum

Archiwalne sprawozdania

Archiwalne informacje o poszczególnych składnikach lokat