Dokumenty do produktów emerytalnych

Informacje o produktach

OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny)

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)

PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)

PPE (Pracownicze Programy Emerytalne)

Gwarantowa Renta Kapitałowa

Dokumenty archiwalne

Częste pytania

Czy można przekazać środki z OFE do ZUS - zgodnie z nowym projektem ustawy (reformą emerytalną)?

Gdzie znajdę swoją polisę i dokumenty do ubezpieczenia?

Jak zawrzeć umowę o IKE lub IKZE?

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty środków w razie śmierci członka OFE?

Jak zlecić transfer środków zgromadzonych na IKE/IKZE?

Twoja polisa

Szczegółowy zakres i informacje o swoim ubezpieczeniu znajdziesz w serwisie MojaAviva