Wojna i akty terroru

Z ubezpieczenia możesz skorzystać, gdy ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi w związku z:

  • Niespodziewanym aktem terroryzmu
  • Niespodziewanym działaniem wojennym

Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów m.in. :

  • Wizyty lekarskiej
  • Pobytu w szpitalu
  • Transportu do Polski lub kraju zamieszkania
  • Transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kraju zamieszkania osoby ubezpieczonej

Dokładny opis znajdziesz w OWU.