Ubezpieczenie domu i mieszkania na czas wyjazdu
 

Z ubezpieczenia możesz skorzystać, jeżeli Twój dom lub mieszkanie nie jest ubezpieczone.
 

Ubezpieczenie pokrywa szkody spowodowane m.in. przez:

  • Zdarzenia losowe takie jak pożar, zalanie, przepięcie, dym i sadza, wybuch
  • Kradzież z włamaniem

Ubezpieczenie obejmuje:

  • Elementy stałe m.in. ściany nośne i działowe, stropy, podłogi, armaturę, stolarkę drzwiową i okienną, stałą zabudowę meblową, garaże i piwnice, które są częścią tego samego budynku
  • Wyposażenie m.in. meble, sprzęt RTV/AGD, dywany, ubrania, sprzęt komputerowy

Dokładny opis znajdziesz w OWU.