Sporty wysokiego ryzyka 

 

Ubezpieczenie dotyczy m.in. szybownictwa, wspinaczki wysokogórskiej, skoków ze spadochronu, freeride.


Z ubezpieczenia możesz skorzystać, gdy np.:

  • Zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek
  • Podczas wypadku spowodujesz szkodę osobie trzeciej

 


Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów m.in.:

  • Wizyty lekarskiej
  • Pobytu w szpitalu
  • Transportu do Polski
  • Akcji ratunkowej, również przy użyciu helikoptera – do wartości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
  • Akcji poszukiwawczej – do wartości 20% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

Dokładny opis oraz listę sportów wysokiego ryzyka znajdziesz w OWU.