OC w życiu prywatnym

Z ubezpieczenia możesz skorzystać, gdy np.:

  • Jadąc rowerem spowodujesz wypadek, w którym osoba trzecia dozna szkody
  • Twoje dzieci zniszczą cudze mienie

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

  • Pokrycie szkód wyrządzonych przez Ciebie
  • Pokrycie szkód wyrządzonych przez Twoje dzieci

Dokładny opis znajdziesz w OWU.