Leczenie za granicą

Z ubezpieczenia możesz skorzystać, gdy np.:

  • Podczas wyjazdu zachorujesz i będziesz potrzebował wizyty lekarskiej
  • Będziesz miał wypadek i trafisz do szpitala
  • Niezbędne będzie przeprowadzenie akcji ratunkowej
  • Po wypadku będziesz potrzebował zorganizowania transportu do kraju zamieszkania w warunkach uzgodnionych z lekarzem

Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów m.in.:

  • Leczenia i pobytu w szpitalu – do wysokości sumy ubezpieczenia
  • Transportu do Polski lub kraju zamieszkania – do wysokości sumy ubezpieczenia
  • Akcji ratunkowych, również przy użyciu helikoptera – do wysokości sumy ubezpieczenia
  • Akcji poszukiwawczych – do wysokości 20% sumy ubezpieczenia
  • Transportu zwłok – jeśli śmierć jest skutkiem NW lub nagłego zachorowania, za które Aviva ponosi odpowiedzialność z tytułu NW lub kosztów leczenia

Dokładny opis znajdziesz w OWU.