Ubezpieczenie turystyczne (podróżne) online

Koszty leczenia do 500 000 zł

Koszty leczenia do 500 000 zł

Pokrywamy koszty leczenia i assistance w następstwie epidemii, jeżeli umowa:

  • Została zawarta od dnia 16.07.2020r. (włącznie)
  • Okres jej trwania nie przekracza 21 dni (włącznie)
  • Dotyczy podróży na terytorium Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego
  • Nie została rozszerzona o koszty leczenia i usługi assistance świadczone w następstwie wykonywania ciężkiej pracy fizycznej

Ubezpieczenie nie obejmuje:

  • Kosztów leczenia i assistance w podróży krajowej w następstwie epidemii (w tym COVID-19)
  • Kosztów pobytu na kwarantannie
  • Kosztów rezygnacji z wyjazdu
  • Kosztów skrócenia pobytu