Koszty leczenia związane z epidemią (w tym: Covid-19)

Koszty leczenia związane z epidemią (w tym: Covid-19)

Pokryjemy koszty leczenia i assistance (np. transport do szpitala) związane z epidemią do sumy ubezpieczenia, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

  • wyjazd, którego dotyczy ubezpieczenie, trwa max. 21 dni,
  • podróż odbywa się do krajów Europy i basenu Morza Śródziemnego,
  • jest to wyjazd turystyczny (nie wyjazd biznesowy i nie rozszerzasz ubezpieczenia o wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej).

Ubezpieczenie nie obejmuje:

  • wyjazdów poza Europą i krajami basenu Morza Śródziemnego (tj. wyjazdów krajowych oraz wyjazdów na terytorium „świat”),
  • pokrycia kosztów pobytu na kwarantannie,
  • pokrycia kosztów rezygnacji z wyjazdu,
  • pokrycia kosztów skrócenia pobytu.