Koszty leczenia związane z epidemią (w tym: Covid-19)

Pokryjemy koszty leczenia i assistance (np. transport do szpitala) związane z epidemią (w tym COVID-19)  do sumy ubezpieczenia, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

  • wyjazd, którego dotyczy ubezpieczenie, trwa max. 21 dni (włącznie)
  • podróż odbywa się do krajów Europy i basenu Morza Śródziemnego
  • jest to wyjazd turystyczny (nie wyjazd biznesowy i nie rozszerzasz ubezpieczenia o wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej)

Ubezpieczenie nie obejmuje:

  • wyjazdów poza Europę i kraje basenu Morza Śródziemnego (tj. nie obejmuje terytorium Polski ani reszty świata)
  • pokrycia kosztów pobytu na kwarantannie
  • pokrycia kosztów rezygnacji z wyjazdu
  • pokrycia kosztów skrócenia pobytu