Ciężka praca fizyczna Jeśli praca, którą będziesz wykonywać jest pracą fizyczną (np. w hucie, na platformie wydobywczej, na budowie), zaznacz dodatkową opcję „ciężka praca fizyczna”. Dzięki temu rozszerzeniu, będziemy mogli Ci pomóc w przypadku nieszczęśliwego wypadku w pracy - wypłacić Ci odszkodowanie lub pokryć koszty leczenia z tym związane.

 

Z ubezpieczenia możesz skorzystać, gdy:

  • Podczas pracy zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek 

Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów m.in.:

  • Wizyty lekarskiej
  • Pobytu w szpitalu
  • Transportu do Polski lub kraju zamieszkania

Dokładny opis i definicję ciężkiej pracy fizycznej znajdziesz w OWU.