Ciężka praca fizyczna 


Ubezpieczenie może się przydać jeśli wyjeżdżasz za granicę do pracy np. w przemyśle budowlanym, na platformie wiertniczej.


Z ubezpieczenia możesz skorzystać, gdy:

  • Podczas pracy zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek 

Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów m.in.:

  • Wizyty lekarskiej
  • Pobytu w szpitalu
  • Transportu do Polski lub kraju zamieszkania

Dokładny opis i definicję ciężkiej pracy fizycznej znajdziesz w OWU.