Choroba przewlekła

 

Pamiętaj, aby rozszerzyć ubezpieczenie o tę opcję, jeśli przed wyjazdem masz zdiagnozowaną chorobę przewlekłą. 

 

Z ubezpieczenia możesz skorzystać, gdy podczas wyjazdu nasili się m.in.:

  • Alergia
  • Astma
  • Cukrzyca

Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów do wysokości sumy ubezpieczenia i organizację m.in.:

  • Wizyty lekarskiej
  • Pobytu w szpitalu
  • Transportu do Polski lub kraju zamieszkania

Jeśli będziesz potrzebować leczenia związanego ze swoją chorobą przewlekłą, jednak nie rozszerzysz ubezpieczenia o tę opcję – pokryjemy koszty leczenia jedynie do 10% sumy ubezpieczenia. Jako tego typu stan definiujemy chorobę, która rozwija się powoli i wymaga regularnych wizyt u lekarza i była zdiagnozowana przed wyjazdem. 


Dokładny opis i definicję choroby przewlekłej znajdziesz w OWU.