17% zniżki na Autocasco

17% zniżki na Autocasco

Przy zakupie pakietu OC/AC otrzymujesz 17% zniżki na Autocasco. 

Przy zakupie pakietu zniżki naliczane są osobno dla OC i osobno dla AC. Składka po zniżce nie może być niższa niż 430 zł za OC, 300 zł za OC (w pakiecie z AC), 350 zł za AC oraz 650 zł za pakiet OC i AC.