szyby

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie pokrywa szkody, gdy np.:

  • Kamyk wystrzelił spod kół innego samochodu i uszkodził szybę
  • Gałąź spadła na auto i zniszczyła szybę

Ubezpieczenie obejmuje m.in. naprawę lub wymianę:

  • Szyby czołowej*
  • Szyby tylnej
  • Szyb bocznych

* Udział własny wynosi 150 zł w przypadku wymiany szyby

Dokładny opis znajdziesz w OWU