ochrona prawna

Ochrona prawna

Z usługi możesz skorzystać, gdy:

  • Sprzedajesz lub rejestrujesz samochód
  • Ubiegasz się o wypłatę odszkodowania po wypadku lub kolizji
  • Twój samochód uszkodził inny uczestnik ruchu, który nie ma ubezpieczenia
  • Domagasz się odszkodowania za niewłaściwie wykonaną usługę np. Twoje auto zostało porysowane na myjni

Usługa obejmuje m.in.:

  • Udzielenie informacji prawnej związanej z pojazdem
  • Zwrot kosztów sądowych i opłat kancelaryjnych
  • Zwrot kosztów adwokata lub radcy prawnego
  • Zwrot kosztów procesu należnych stronie przeciwnej

Dokładny opis znajdziesz w OWU