NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy np.:

  • Do trwałego uszczerbku na zdrowiu doszło podczas podróży ubezpieczonym pojazdem
  • Do trwałego uszczerbku na zdrowiu doszło podczas wsiadania lub wysiadania z samochodu
  • W wyniku wypadku kierowca lub pasażerowie ponieśli śmierć

Ubezpieczenie obejmuje m. in.:

  • Wypłata jednorazowego odszkodowania dla kierowcy lub pasażerów (do 50 000 zł na osobę)
  • Koszty operacji plastycznej (do równowartości 1000 euro)

Dokładny opis ubezpieczenia oraz tabelę uszczerbków na zdrowiu znajdziesz w OWU