assistance

Assistance

Podstawowy

W cenie

 • Holowanie do 100 km po kolizji
 • Transport podróżujących do miejsca holowania 
 • Samochód zastępczy do 3 dni po kolizji
 • 3 telekonsultacje lekarskie w razie nagłego zachorowania

Rozszerzony

Już od 89  zł

 • Holowanie do 200 km po wypadku lub awarii
 • Transport podróżujących do miejsca holowania
 • Samochód zastępczy  do 5 dni w razie wypadku lub kradzieży
 • 3 telekonsultacje lekarskie w razie nagłego zachorowania
 • Usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub awarii, również pod domem
 • 3 noclegi w hotelu po wypadku, kradzieży lub awarii
 • Ochrona opon

Maksymalny

Już od 259 zł

 • Holowanie bez limitu w Polsce i do 500 km za granicą po wypadku lub awarii
 • Transport podróżujących do miejsca holowania 
 • Samochód zastępczy do 14 dni w razie awarii, wypadku lub kradzieży
 • 3 telekonsultacje lekarskie w razie nagłego zachorowania
 • Usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub awarii, również pod domem
 • 3 noclegi w hotelu po wypadku, kradzieży lub awarii
 • Pobyt w szpitalu kierowcy i pasażerów, transport sanitarny
 • Ochrona opon
 • Kierowca zastępczy

Assistance działa w całej Europie z wyłączeniem Rosji.

Dokładny opis znajdziesz w OWU