AC

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie pokrywa szkody w przypadku:

  • Kradzieży samochodu lub jego wyposażenia
  • Uszkodzenia auta z Twojej winy
  • Uszkodzenia auta w wyniku zdarzeń losowych np. pożaru, gradobicia czy  powodzi
  • Zderzenia ze zwierzętami

Ubezpieczenie obejmuje m. in.:

  • Naprawę auta w wybranym przez Ciebie serwisie (współpracującym z Avivą, ASO lub dowolnym innym) albo zwrot kosztów na podstawie naszego kosztorysu
  • Naprawę na częściach oryginalnych do 5 roku eksploatacji auta
  • Zwrot kosztów fotelików dla dzieci (maksymalnie dwa, do 300 zł za każdy)
  • Zwrot kosztów za wyposażenie dodatkowe np. zamontowany na stałe sprzęt audio (do 2000 zł)
  • Wyrobienie nowych kluczy i sterowników po zgubieniu lub kradzieży
  • Wyrobienie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w razie zniszczenia

Dokładny opis znajdziesz w OWU