Otoczenie domu

Otoczenie domu

Ubezpieczenie pokrywa szkody spowodowane m.in. przez:

 • Pożar
 • Silny wiatr
 • Grad
 • Upadek drzew
 • Ciężar śniegu i lodu
 • Powódź
 • Uderzenie pojazdu

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

 • Garaż wolnostojący
 • Ogrodzenie
 • Bramę wjazdową z osprzętem
 • Chodniki i podjazdy
 • Altanki
 • Wiaty śmietnikowe
 • Baseny zamontowane na gruncie
 • Panele fotowoltaiczne zamontowane na gruncie

Dokładny opis znajdziesz w OWU.