Dewastacja

Dewastacja

Ubezpieczenie pokrywa szkody m.in. gdy:

  • Ktoś celowo zniszczy Twoje mienie np. umyślnie zbije szybę w oknie
  • Ktoś wykona graffiti np. na drzwiach Twojego mieszkania lub elewacji Twojego domu

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

  • Demontaż uszkodzonych elementów
  • Transport uszkodzonych elementów do miejsca naprawy
  • Transport naprawionych elementów  do ubezpieczonego mieszkania lub domu
  • Montaż elementów naprawionych lub nowych
  • Zabezpieczenie mieszkania lub domu do czasu zamontowania nowych  elementów

Dokładny opis znajdziesz w OWU.