Usługi medyczne

Usługi medyczne

Jak działa usługa?

Po wystąpieniu zdarzenia, np. nagłego zachorowania, zadzwoń do Centrum Alarmowego. Usługa działa 24h. 


Usługi obejmują m.in.:

  • Organizację i opłacenie domowej  wizyty lekarskiej
  • Organizację i opłacenie zabiegów rehabilitacyjnych
  • Transport medyczny
  • Pomoc psychologa
  • Opiekę po hospitalizacji

Dokładny opis znajdziesz w OWU.