Ubezpieczenie psa lub kota

Ubezpieczenie psa lub kota

Ubezpieczenie pokrywa koszty m.in:

  • Leczenia weterynaryjnego do kwoty 2 000 zł, jeśli zwierzę ucierpi w wypadku
  • Uśpienia i pochówku psa lub kota do kwoty 2 000 zł , jeśli będzie to konieczne ze względu na konsekwencje zdrowotne po nieszczęśliwym wypadku
  • Poszukiwania psa lub kota do kwoty 500 zł

Dokładny opis znajdziesz w OWU.