OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie pokrywa szkody m.in. gdy:

  • Zalejesz mieszkanie sąsiada
  • Twoje dziecko wybije szybę w mieszkaniu sąsiada
  • Twój pies pogryzie przechodnia
  • Ktoś z Twoich bliskich przez przypadek uszkodzi sprzęt w hotelu

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

  • Pokrycie szkód wyrządzonych przez Ciebie
  • Pokrycie szkód wyrządzonych przez Twoich bliskich

Dokładny opis znajdziesz w OWU.