OC najemcy

OC najemcy

Ubezpieczenie przyda się, jeżeli osoby, którym wynajmujesz nieruchomość, wyrządzą szkodę.

Ubezpieczenie pokrywa szkody spowodowane przez najemcę gdy np.:

  • Wywoła pożar
  • Zaleje mieszkanie sąsiada

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

  • Mury i elementy stałe domu lub mieszkania
  • Wyposażenie wynajmowanego lokalu np. meble, sprzęt RTV/AGD

Dokładny opis znajdziesz w OWU.