Mury, elementy stałe, piwnice i garaż podziemny

Mury, elementy stałe, piwnice i garaż podziemny

Ubezpieczenie pokrywa szkody spowodowane m.in. przez:

 • Pożar
 • Zalanie wodą z opadów np. deszczu, śniegu, gradu*
 • Powódź
 • Silny wiatr
 • Grad
 • Upadek drzewa

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

 • Ściany nośne 
 • Stropy
 • Podłogi
 • Ściany działowe
 • Armaturę
 • Stolarkę drzwiową i okienną
 • Stałą zabudowę meblową
 • Garaże i piwnice, które są częścią tego samego budynku

*Udział własny wynosi 300 zł. W przypadku szkody odszkodowanie będzie pomniejszone o tę kwotę. Jeżeli chcesz  wykupić udział własny, zadzwoń do nas.

 

Dokładny opis znajdziesz w OWU.