Wyposażenie

Wyposażenie

Ubezpieczenie pokrywa szkody spowodowane m.in. przez:

 • Pożar
 • Zalanie
 • Przepięcie
 • Dym i sadzę
 • Wybuch
 • Kradzież z włamaniem

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

 • Meble
 • Sprzęt RTV/AGD
 • Dywany
 • Ubrania
 • Sprzęt komputerowy

Dokładny opis znajdziesz w OWU.