Ubezpieczenie roweru

Ubezpieczenie roweru

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

  • Utratę, uszkodzenie lub zniszczenie roweru wskutek zdarzeń losowych oraz akcji ratowniczych związanych z tymi zdarzeniami
  • Skutki wypadku, rozboju, kradzieży, w tym także kradzieży np. spod sklepu oraz kradzieży z włamaniem
  • Zniszczenie ubioru rowerzysty

Rower musi być zakupiony w Polsce jako fabrycznie nowy nie wcześniej niż 5 lat przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Rower musi być zabezpieczany zapięciem składanym lub U-lock.

Dokładny opis znajdziesz w OWU.