Stłuczenia

Stłuczenia

Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe m.in. w wyniku:

  • Przypadkowego stłuczenia, rozbicia lub pęknięcia przedmiotów

Ubezpieczeniem objęte są m.in.:

  • Szyby np. w meblach, drzwiach
  • Płyty indukcyjne
  • Szyby okienne
  • Umywalki ceramiczne 
  • Szklane elementy kominków

Dokładny opis znajdziesz w OWU.