Mury, elementy stałe oraz piwnice

Mury, elementy stałe oraz piwnice

Ubezpieczenie pokrywa szkody spowodowane m.in. przez:

 • Pożar
 • Zalanie wodą z opadów np. deszczu, śniegu, gradu*
 • Powódź 
 • Silny wiatr
 • Grad
 • Upadek drzewa

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

 • Ściany nośne
 • Stropy
 • Podłogi
 • Ściany działowe
 • Armaturę
 • Stolarkę drzwiową i okienną
 • Stałą zabudowę meblową
 • Garaże  i piwnice, które są częścią tego samego budynku
 • Kolektory słoneczne (solary) i panele fotowoltaiczne znajdujące się na budynku

*Udział własny wynosi 300 zł. W przypadku szkody odszkodowanie będzie pomniejszone o tę kwotę. Jeżeli chcesz  wykupić udział własny, zadzwoń do nas.

 

Dokładny opis znajdziesz w OWU.