Dom letniskowy

Poza sezonem warto zadbać o ochronę niezamieszkanego lokalu.

 • Ubezpieczamy od zdarzeń losowych takich jak pożar, wybuch, silny wiatr czy zalanie
 • Chronimy elementy ruchome od kradzieży z włamaniem i rozboju. 

Dotyczy to wszystkich stałych elementów i ruchomości domowych. Warunkiem naszej odpowiedzialności są zabezpieczenia takie jak w domu oraz odpowiednio zabezpieczone okna - kraty, atestowane żaluzje, zabezpieczone okiennice lub szyby typu min. P3.
Pamiętaj - tym ubezpieczeniem nie obejmujemy domków położonych na terenie ogródków działkowych oraz przedmiotów do prowadzenia działalności gospodarczej i ruchomości specjalnych.

Dom w budowie

Wypłacamy odszkodowanie:

 • za skutki zdarzeń losowych takich jak: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie pojazdu, silny wiatr czy grad.
  Po opłaceniu dodatkowej składki możesz także ochronić budowę przed skutkami zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, osuwania i zapadania się ziemi czy powodzi.
 • z tytułu kradzieży z włamaniem elementów stałych mieszkania lub domu w trakcie budowy. 

Pamiętaj jednak, że opcja ta dotyczy tylko obiektów w stanie surowym zamkniętym. Stan surowy zamknięty to etap budowy, kiedy obiekt posiada pełne zadaszenie i zamknięte wszystkie otwory zewnętrzne, w tym okienne i drzwiowe.

Ubezpieczenie NNW

Blisko co piąty wypadek w Polsce ma miejsce w domu. Jeśli niebezpieczne zdarzenie w domu zakończy się trwałym uszczerbkiem na zdrowiu któregoś z uczestników wypadku, możesz na nas liczyć. 

 • Gwarantujemy wsparcie finansowe, które możesz wykorzystać na dowolny cel, np. na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego lub na opłacenie kosztów pogrzebu, gdyby wydarzyło się najgorsze.
 • Jeżeli w wyniku wypadku konieczne będzie przeprowadzenie operacji plastycznej, pokryjemy związane z tym wydatki do 1000 EUR.

Ochroną objęte są wszystkie zdarzenia, które mają miejsce wewnątrz mieszkania lub domu oraz na terenie posesji. 

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne obejmuje podróżników w każdym wieku oraz dowolną liczbę wyjazdów, bez konieczności zgłaszania każdej podróży. Pokrywamy koszty leczenia oraz usługi assistance:

 • powstałe w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 • w tym także koszty leczenia stomatologicznego
 • a po opłaceniu dodatkowej składki - również rekreacyjnego uprawiania narciarstwa, snowboardu, nurkowania lub w następstwie wykonywania ciężkiej pracy fizycznej. 

Ubezpieczamy też bagaż podróżny i sprzęt sportowy. Polisa nie pokrywa sportów wysokiego ryzyka oraz zdarzeń poza Europą i basenem Morza Śródziemnego. Pamiętaj aby zachować dokumentację lekarską. 

Ubezpieczenie roweru

Ubezpieczamy:

 • od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia wskutek zdarzeń losowych oraz akcji ratowniczych związanych z tymi zdarzeniami - do 5 000 zł
 • od wypadku, rozboju, kradzieży, w tym także kradzieży zwykłej np. spod sklepu oraz kradzieży z włamaniem - do 5 000 zł
 • od zniszczenia ubioru rowerzysty - do 300 zł

Pamiętaj - rower musi być zakupiony w Polsce jako fabrycznie nowy nie wcześniej niż 5 lat przed zawarciem umowy ubezpieczenia i musisz posiadać dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną z numerem ramy. Rower musi być wyposażony w zabezpieczenia składane lub U-lock.

Ubezpieczenie roślinności

Ubezpieczenie kosztów odtworzenia roślinności ogrodowej nabywasz w celu:

 • nabycia roślin ogrodowych w miejsce tych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu,
 • ponownej aranżacji uszkodzonego lub zniszczonego ogrodu, w tym kosztów usunięcia oraz ponownego nasadzenia roślin, a także zaprojektowania ogrodu.

Za zniszczoną roślinność odzyskasz 5% sumy ubezpieczenia, na jaką ubezpieczyłeś mieszkanie lub dom. Ubezpieczeniem objęte są kwiaty, drzewa, krzewy i trawy znajdujące się na terenie posesji Twojego domu bądź budynku. Pamiętaj aby zachować rachunki zakupionych roślin oraz usług. 

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44)  oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.