Umowy dodatkowe

Pomoc po wypadku

Pieniądze np. na leczenie i rehabilitację, by poradzić sobie ze skutkami wypadku

Wsparcie finansowe w razie wypadku

Masz do wyboru umowy dodatkowe, dzięki którym zapewnisz sobie i bliskim wypłatę pieniędzy w razie mniej i bardziej poważnych skutków nieszczęśliwego wypadku.

Co zyskujesz?

  • Pieniądze m.in. na leczenie skutków wypadków
    Możesz przeznaczyć je np. na opłacenie kosztów opieki medycznej, pielęgniarskiej, rehabilitacji, a także na przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
  • Możliwość otrzymania wielu wypłat
    Z ubezpieczeń „Na Wypadek” i w razie kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku możesz otrzymać wypłaty wielokrotnie, aż do wyczerpania sumy ubezpieczenia.
  • 3 umowy dodatkowe do wyboru
    Masz do dyspozycji umowy, które obejmują różne skutki wypadków

Jak zawrzeć te umowy?

Umowy dodatkowe możesz zawrzeć równocześnie z ubezpieczeniem Nowa Perspektywa lub dokupić w późniejszym terminie. 

Ubezpieczenia do wyboru

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Dodatkowe wsparcie dla bliskich − wypłata w razie śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Możliwość objęcia ochroną także partnera

Kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

Szeroki zakres ochrony obejmuje ponad 40 rodzajów poważnych uszkodzeń ciała spowodowanych nieszczęśliwym
wypadkiem, takich jak np. utrata wzroku, utrata słuchu, większość złamań kości, poważne oparzenia skóry, uszkodzenia
najważniejszych narządów wewnętrznych

Wypłata określonego procentu sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszkodzenia ciała − zgodnie z warunkami
ogólnymi

Możliwość otrzymania wielu wypłat, łącznie na kwotę równą sumie ubezpieczenia

Możliwość objęcia ochroną także partnera

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków „Na Wypadek”

Wsparcie finansowe po nieszczęśliwym wypadku − zależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia możesz otrzymać
wypłatę pieniędzy, jeśli wskutek wypadku:

- doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu,

- poniesiesz koszty leczenia skutków wypadku lub rehabilitacji,

- będziesz przebywać w szpitalu,

- będziesz trwale i całkowicie niezdolny jakiejkolwiek do pracy

• Wypłata określonego procentu sumy ubezpieczenia w zależności od skutków wypadku − zgodnie z warunkami ogólnymi

Możliwość otrzymania wielu wypłat, w ramach określonego umową limitu

• Ochrona ubezpieczeniowa również podczas uprawiania blisko 50 sportów wyczynowych i innych aktywności sportowych wymienionych w warunkach ogólnych - dzięki wybraniu opcji sportowej

• Możliwość objęcia ochroną także partnera i dziecka

Inne umowy dodatkowe

Sprawdź pozostałe umowy, które mogą uzupełnić ubezpieczenie na życie i zdrowie

Leczenie poważnej choroby

Nawet do 800 000 zł w razie 45 ciężkich chorób

Wsparcie w razie niezdolności do pracy

Środki na utrzymanie standardu życia, gdy nie możesz pracować

Pobyt i leczenie w szpitalu

Wypłata po leczeniu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Środki na zakup leków

Prywatna opieka medyczna

Dostęp do wielu lekarzy specjalistów na terenie całej Polski

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia znajduje się w jego ogólnych warunkach i załącznikach do tego dokumentu zamieszczonych na stronach: www.aviva.pl/twoje-zycie oraz www.aviva.pl/owu