Pieniądze na przyszłość

Gromadzisz środki na realizację marzeń lub po prostu na wszelki wypadek

Podstawowe informacje

Dzięki umowie dodatkowej do ubezpieczenia Twoje Życie możesz inwestować pieniądze w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK).

Co zyskujesz?

  • Wpłaty na elastycznych zasadach
    Pieniądze wpłacasz tak, jak chcesz – co miesiąc, razem ze składką za polisę lub wtedy, gdy dysponujesz wolnymi środkami.
  • Możliwość gromadzenia pieniędzy w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
    Zmiany funduszy możesz zlecać w MojejAvivie na zasadach, które znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia i regulaminie UFK.
  • Dostęp do swoich pieniędzy
    Za wypłatę części lub całości zgromadzonych środków nic nie zapłacisz.

Jak zawrzeć umowę?

Umowę dodatkową, dzięki której możesz dobrowolnie gromadzić środki, możesz zawrzeć równocześnie z ubezpieczeniem Twoje Życie.

Na czym polega inwestowanie?

Wybierasz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Agent na podstawie ankiety określi Twój profil inwestycyjny. W naszej ofercie są fundusze o zróżnicowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego i oczekiwanego zysku. Dostępność funduszy zależy od Twojego profilu inwestycyjnego.

Sprawdź fundusze

Wpłacasz środki regularnie lub w dowolnych terminach

Jeśli zdecydujesz się na regularne wpłaty, możesz wybrać dowolną kwotę z przedziału 50 zł - 2 000 zł. Jeśli chcesz wpłacać pieniądze w dowolnych terminach, wpłaty mogą wynosić od 500 zł do 500 000 zł.

Wypłacasz zgromadzone pieniądze, kiedy chcesz

W każdej chwili masz dostęp do swoich pieniędzy. W MojejAvivie sprawdzisz stan rachunku i fundusze, w które zainwestowałeś swoje pieniądze.

Przejdź do MojejAvivy

Wpłaty i wypłaty

Zarządzanie środkami na rachunku

Sprawdzenie stanu środków, informacja o numerze rachunku do wpłat lub zmiana funduszy

Wypłata z rachunku z UFK

Aby wypłacić środki z rachunku, wypełnij poniższy wniosek i prześlij jego skan na bok@aviva.pl

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na stronie www.aviva.pl/owu