Ubezpieczenie w razie śmierci wskutek NW

Z konsekwencjami niektórych zdarzeń trudno się pogodzić.

Możesz zapewnić bliskim dodatkowe wsparcie finansowe w razie najbardziej tragicznych następstw  nieszczęśliwego wypadku. 

Podstawowe korzyści

  • Zapewniasz rodzinie dodatkowe zabezpieczenie finansowe
    Ta dodatkowa kwota − wypłacana wraz ze świadczeniem z ubezpieczenia na życie − przyda się w trudnych momentach.
  • Dodatkowa ochrona za relatywnie niewielką składkę.

Sprawdź, jaki jest zakres ochrony

Co zapewnia ubezpieczenie?

  • Wypłatę 100% sumy ubezpieczenia w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Szczegółowe informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Pozostałe umowy dodatkowe do ubezpieczenia na życie

Leczenie poważnej choroby

Nawet do 800 000 zł w razie 45 ciężkich chorób

Wsparcie w razie niezdolności do pracy

Środki na utrzymanie standardu życia, gdy nie możesz pracować

Pobyt i leczenie w szpitalu

Wypłata po leczeniu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Środki na zakup leków

Ochrona dla bliskich

Dodatkowe wsparcie finansowe w razie niespodziewanych zdarzeń

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia znajduje się w jego ogólnych warunkach i załącznikach do tego dokumentu zamieszczonych powyżej oraz na stronie www.aviva.pl/owu.