Ochrona dla Ciebie i bliskich

Dodatkowe wsparcie finansowe w razie niespodziewanych zdarzeń

Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo finansowe

Dzięki umowie terminowego ubezpieczenia na życie możesz nie tylko podwyższyć sumę swojego ubezpieczenia, ale i objąć dodatkową ochroną partnera i dzieci. 

Co zyskujesz?

  • Dodatkowa ochrona zdrowia dla bliskich
    Dzięki terminowemu ubezpieczeniu na życie możesz dodatkowo ubezpieczyć bliskich od skutków wypadków w razie poważnych chorób i leczenia szpitalnego, a partnera także w razie niezdolności do pracy. 
  • Możliwość dopasowania sumy ubezpieczenia do nowych potrzeb
    Jeśli zechcesz np. lepiej zabezpieczyć rodzinę albo zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, to dzięki tej umowie podwyższysz kwotę, na którą ubezpieczyłeś swoje życie.

Jak zawrzeć umowę?

Umowę dla bliskich możesz zawrzeć równocześnie z ubezpieczeniem Nowa Perspektywa lub dokupić w późniejszym terminie.

Umowę dla siebie możesz dokupić w późniejszym terminie.

Dodatkowe możliwości dla bliskich

Sprawdź, jak możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia swoich bliskich

Umowy do wyboru dla Twojej partnerki lub partnera

Leczenie poważnej choroby Nawet do 800 000 zł w razie 45 ciężkich chorób
Wsparcie w razie niezdolności do pracy Środki na utrzymanie w razie trwałej i całkowitej niezdolności do jakiejkolwiek pracy
Leczenie i pobyt w szpitalu Wypłata po leczeniu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Dodatkowe środki, np. na zakup leków.
Prywatna opieka medyczna Dostęp do wielu lekarzy specjalistów na terenie całej Polski
Pomoc po wypadku Pieniądze np. na leczenie i rehabilitację, by poradzić sobie ze skutkami wypadku
Wsparcie w chorobie Druga opinia lekarska oraz pomoc medyczna

Umowy do wyboru dla Twojego dziecka

Leczenie poważnej choroby                         Możliwość ubezpieczenia na wypadek 20 ciężkich chorób
Pomoc po wypadku Pieniądze np. na leczenie i rehabilitację, by poradzić sobie ze skutkami wypadku
Leczenie i pobyt w szpitalu Wypłata po leczeniu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Dodatkowe środki, np. na zakup leków.
Prywatna opieka medyczna Dostęp do wielu lekarzy specjalistów na terenie całej Polski

Inne umowy dodatkowe

Sprawdź pozostałe umowy, które mogą uzupełnić ubezpieczenie na życie i zdrowie

Leczenie poważnej choroby

Nawet do 800 000 zł w razie 45 ciężkich chorób

Wsparcie w razie niezdolności do pracy

Środki na utrzymanie standardu życia, gdy nie możesz pracować

Pobyt i leczenie w szpitalu

Wypłata po leczeniu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Środki na zakup leków

Prywatna opieka medyczna

Dostęp do wielu lekarzy specjalistów na terenie całej Polski

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia znajduje się w jego ogólnych warunkach i załącznikach do tego dokumentu zamieszczonych na stronie www.aviva.pl/owu.