Ochrona dla Ciebie i bliskich

Dodatkowe wsparcie finansowe w razie niespodziewanych zdarzeń

Podstawowe informacje

Dzięki umowie terminowego ubezpieczenia na życie możesz nie tylko podwyższyć sumę swojego ubezpieczenia, ale i objąć dodatkową ochroną partnera i dzieci.

Co zyskujesz?

 • Dodatkowa ochrona zdrowia dla bliskich
  Dzięki terminowemu ubezpieczeniu na życie możesz dodatkowo ubezpieczyć bliskich w razie poważnych chorób, leczenia w szpitalu, skutków wypadków, a partnera także w razie niezdolności do pracy. 
 • Możliwość dopasowania sumy ubezpieczenia do nowych potrzeb
  Jeśli zechcesz np. lepiej zabezpieczyć rodzinę albo zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, to dzięki tej umowie podwyższysz kwotę, na którą ubezpieczyłeś swoje życie.

Jak zawrzeć umowę?

Umowę dla bliskich możesz zawrzeć równocześnie z ubezpieczeniem Nowa Perspektywa lub dokupić w późniejszym terminie.

Umowę dla siebie możesz dokupić w późniejszym terminie.

Ubezpieczenia do wyboru

Sprawdź, jak możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia swoich bliskich

Dla dorosłych

 • Wypłata w razie poważnej choroby
  Nawet do 800 000 zł w razie 45 ciężkich chorób
 • Wypłata w razie niezdolności do pracy
  Środki na utrzymanie standardu życia w razie trwałej i całkowitej niezdolności do jakiejkolwiek pracy
 • Leczenie i pobyt w szpitalu
  Wypłata po leczeniu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Środki na zakup leków
 • Pomoc po wypadku
  Pieniądze np. na leczenie i rehabilitację, by poradzić sobie ze skutkami wypadku
 • Wsparcie w chorobie
  Druga opinia lekarska oraz pomoc medyczna
 • Prywatna opieka medyczna
  Dostęp do wielu lekarzy specjalistów na terenie całej Polski oraz dodatkowa pomoc w ramach assistance

Dla dzieci

 • Wypłata w razie poważnej choroby
  Możliwość ubezpieczenia na wypadek 20 ciężkich chorób
 • Leczenie i pobyt w szpitalu
  Wypłata po leczeniu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Środki na zakup leków
 • Pomoc po wypadku
  Pieniądze np. na leczenie i rehabilitację, by poradzić sobie ze skutkami wypadku
 • Prywatna opieka medyczna
  Dostęp do wielu lekarzy specjalistów na terenie całej Polski oraz dodatkowa pomoc w ramach assistance

Wypłata i pomoc z ubezpieczenia

Sprawdź, jak otrzymać wypłatę lub pomoc z ubezpieczeń na życie i zdrowie

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na stronie www.aviva.pl/owu.