Wypłata pieniędzy po wypadku

Wypłata pieniędzy po wypadku

Ubezpieczenie obejmuje wypłatę w przypadku:

  • trwałego uszczerbku na zdrowiu (wymagający leczenia uraz, np. złamanie ręki, skręcenie stawu skokowego)
  • śmierci
  • śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego

w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Jeśli w wyniku tego samego wypadku, wystąpił więcej niż jeden uszczerbek na zdrowiu to wypłacimy pieniądze za każdy uszczerbek oddzielnie.


Dokładny opis ubezpieczenia oraz tabelę uszczerbków na zdrowiu znajdziesz w OWU