Wsparcie finansowe gdyby Ciebie zabrakło

Wsparcie finansowe gdyby Ciebie zabrakło

Ubezpieczenie obejmuje wypłatę pieniędzy w przypadku śmierci rodzica lub opiekuna prawnego wskutek nieszczęśliwego wypadku, mającej miejsce w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia tego wypadku.


Dokładny opis znajdziesz w OWU.