Sprzęt ortopedyczny

Sprzęt ortopedyczny

Jeżeli w wyniku doznanego urazu po wypadku, lekarz zaleci środki ortopedyczne to pokryjemy koszt ich zakupu lub naprawy, np. kule ortopedyczne, stabilizator, wózek inwalidzki. 

Zwrot kosztów następuje na podstawie dostarczonych faktur lub rachunków.


Dokładny opis znajdziesz w OWU.