Pobyt w szpitalu

Pobyt w szpitalu

Ubezpieczenie obejmuje wypłatę pieniędzy za pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania:

  • w szkole
  • w domu
  • na zajęciach pozalekcyjnych
  • na treningach sportowych
  • podczas wakacji, ferii
  • także pobyt w wyniku zakażenia koronawirusem

Dokładny opis znajdziesz w OWU.