Operacje plastyczne

Operacje plastyczne

Jeśli w wyniku doznanych urazów po wypadku, lekarz zaleci operację plastyczną, pokryjemy jej koszty.


Dokładny opis znajdziesz w OWU.