Odbudowa stomatologiczna

Odbudowa stomatologiczna

Pokryjemy koszty odbudowy stomatologicznej, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku konieczna jest odbudowa zębów stałych (np. wybity, złamany ząb), w tym:

  • koszty wizyt lekarskich, leczenia ambulatoryjnego
  • koszty znieczulenia (w tym koszty podania znieczulenia), wykonania badania rentgenowskiego, koszty badań laboratoryjnych i diagnostycznych
  • koszty nabycia lekarstw i środków opatrunkowych zaleconych przez lekarza

Dokładny opis znajdziesz w OWU.