Koszty leczenia i rehabilitacji

Koszty leczenia i rehabilitacji

Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji (na terenie Polski) po nieszczęśliwym wypadku:

 • w szkole
 • w domu
 • na zajęciach pozalekcyjnych
 • na treningach sportowych
 • podczas wakacji, ferii

Ubezpieczenie obejmuje koszty:

 • wizyt lekarskich
 • leczenia ambulatoryjnego
 • pobytu w szpitalu
 • badań, w tym badań rentgenowskich, laboratoryjnych, diagnostycznych
 • zabiegów
 • operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych)
 • znieczulenia (w tym koszty podania znieczulenia)
 • wezwania karetki pogotowia lub przewozu ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium
 • zakupu lekarstw lub środków opatrunkowych zaleconych przez lekarza

Dokładny opis znajdziesz w OWU.