Assistance 24 H

Assistance 24 H

W ramach Assistance oferujemy:

  • organizację i porycie kosztów wizyty pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku
  • organizację i porycie kosztów pomocy psychologa w związku z zajściem nieszczęśliwego wypadku
  • organizację i pokrycie kosztów korepetycji po nieszczęśliwym wypadku 

Dokładny opis znajdziesz w OWU.