Ubezpieczenie na życie i zdrowie (rodzinne) – Polisa Twoje Życie

Jak otrzymać wypłatę lub pomoc po wypadku?


Wypełnij wniosek

Jeśli chcesz otrzymać wypłatę z ubezpieczenia w razie:

  • kalectwa wskutek wypadku
  • uszczerbku na zdrowiu i rehabilitacji po wypadku
  • pobytu w szpitalu wskutek wypadku
  • kosztów operacji plastycznych po wypadku
  • kosztów leczenia skutków wypadku

wypełnij ten formularz:

Wniosek o wypłatę - skutki nieszczęśliwego wypadku

 

Jeśli chcesz wnioskować o wypłatę z ubezpieczenia w razie niezdolności do pracy lub chcesz skorzystać z ubezpieczenia składki, wypełnij ten formularz:

Wniosek - niezdolność do pracy, ubezpieczenie składki


Przekaż nam wniosek i niezbędne dokumenty

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, o których piszemy we wniosku, przekaż je nam w wybrany przez siebie sposób:
- prześlij skany dokumentów mailem na bok@aviva.pl
lub
- wyślij je listownie na adres:
Aviva
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

W razie jakichkolwiek pytań napisz na adres bok@aviva.pl lub zadzwoń na naszą infolinię pod numer 22 557 44 44.