Ubezpieczenie szkolne NNW Twoje Dziecko

Chcesz ubezpieczyć swoje dziecko?

W dniu 8 listopada 2019r. zakończyliśmy sprzedaż ubezpieczenia Twoje Dziecko. Jednak nadal możesz ubezpieczyć dziecko w ramach naszych innych produktów, które zapewnią ochronę na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Skontaktuj się naszym Agentem, który pomoże Ci w wyborze odpowiedniej ochrony. 

 

Jeśli masz już ubezpieczenie Twoje Dziecko, sprawdź co zawiera:

Ubezpieczenie Twoje Dziecko - to nas wyróżnia

Ubezpieczenie ważne przez cały rok

na terenie całego świata 

Ochrona dziecka gdziekolwiek będzie

w szkole, w domu, podczas ferii, na zajęciach pozalekcyjnych

Dostęp do ubezpieczenia online, dzięki czemu:

sprawdzisz co zawiera polisa, złożysz wniosek o wypłatę

Co zawiera ubezpieczenie szkolne NNW Twoje Dziecko?

 • Wypłata pieniędzy po wypadku
  w szkole i poza nią (np. złamania ręki, palca, skręcenie kostki)
 • Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji
  po nieszczęśliwym wypadku w szkole, w domu, na zajęciach, treningach, wakacjach i wyjazdach 
 • Wypłatę dziennego świadczenia za pobyt w szpitalu
  w  przypadku pobytu min. 24 h
 • Zwrot kosztów naprawy lub zakupu sprzętu ortopedycznego
  poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Zwrot kosztów operacji plastycznych
  będących następstwem nieszczęśliwego wypadku
 • Pokrycie kosztów stomatologa
  powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku (np. utrata zęba, złamanie zęba)
 • Wsparcie finansowe, gdyby Ciebie zabrakło
  wypłata z ubezpieczenia w przypadku śmierci rodzica lub opiekuna prawnego
 • Assistance 24h
  wizyta pielęgniarki, pomoc psychologa, organizacja i pokrycie kosztów korepetycji
 • Odpowiedzialność cywilna
  ochrona dla placówki oświatowej, dyrektora, nauczycieli i wychowawców
 • Wypłata pieniędzy w przypadku ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienie psa

W jakich sytuacjach chroni ubezpieczenie szkolne?

Sprawdź, jakie zdarzenia zgłaszają nasi klienci

Złamana ręka

Złamana noga

Złamany palec

Skręcenie stawu skokowego

Nagłe zachorowanie
(np. zatrucie, wyrostek robaczkowy)

Nagła poważna choroba

Pogryzienie przez psa

Wypadek w komunikacji miejskiej

Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania

Czy ubezpieczenie szkolne Twoje Dziecko pokrywa koszty, kiedy dziecko zniszczy okulary w wyniku nieszczęśliwego wypadku?

Czy NNW szkolne Twoje Dziecko obejmuje wypadki, które się zdarzają w czasie uprawiania sportów? Czy jakieś sporty są wyłączone?

Czy NNW szkolne Twoje Dziecko działa w ukierunkowanych szkołach, np. w szkole policyjnej?

Czy ubezpieczenie NNW Twoje Dziecko działa także poza szkołą?

Czy NNW szkolne Twoje Dziecko działa w czasie wakacji?

Czy ubezpieczenie szkolne NNW Twoje Dziecko obejmuje ochroną także kluby sportowe?

Dokumenty do pobrania

Jak otrzymać wypłatę?

Złóż wniosek online

Wypełnij wniosek online, który będzie dostępny po zalogowaniu lub
założeniu konta w MojejAvivie

Ubezpieczenie szkolne NNW - informacje

Jak działa NNW szkolne?

Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to, że dziecko otrzyma wypłatę z ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu będący wynikiem nieszczęśliwego wypadku.  Na podstawie sumy ubezpieczenia z polisy i procentu uszczerbku wylicza się odszkodowanie (im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa wypłata świadczenia). Ubezpieczenie NNW zawiera również zwrot kosztów leczenia (leków, sprzętu ortopedycznego), pobytu w szpitalu czy kosztów rehabilitacji, która jest następstwem nieszczęśliwego wypadku. W ramach usługi Assistance ubezpieczenie zapewnia wizytę pielęgniarki, psychologa oraz organizację i zwrot kosztów korepetycji.

Jak ubezpieczyć dziecko i kogo ubezpieczamy?

Dziecko możesz ubezpieczyć zarówno samodzielnie, kupując ubezpieczenie online na naszej stronie, jak również przystępując do ubezpieczenia grupowego oferowanego w placówce. 

Ubezpieczamy publiczne i niepubliczne placówki oświatowe: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoły branżowe, szkoła policealna, artystyczna, dom dziecka, rodzinny dom dziecka, placówka oświatowo - wychowawcza.

Dlaczego ubezpieczenie NNW jest takie ważne?

Ubezpieczenie szkolne NNW zapewnia ochronę przez cały rok, na terenie całego świata (w niektórych przypadkach koszty są zwracanie pod warunkiem poniesienia ich na terytorium RP, szczegóły dostępne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Ważne, aby ubezpieczenie obejmowało zdarzenia, które mają miejsce zarówno w szkole, ale także poza nią, m.in. podczas wakacji, ferii, wyjazdów, zajęć pozalekcyjnych.  

Ubezpieczenie NNW dziecka - o czym pamiętać?

Wybierając ubezpieczenie dla dziecka warto zwrócić uwagę, czy obejmuje ono zajęcia sportowe oraz ochronę poza placówką. Warto także zwrócić uwagę, czy możemy uzyskać świadczenie na koszty leczenia i rehabilitacji, co może być przydatne w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, jak również to, czy ubezpieczenie posiada w swoim zakresie ochronę od takich zdarzeń jak np. utrata zębów.

Nota prawna

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty ( art. 66 Kodeksu cywilnego). Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne tutaj.   Informacje o produkcie dostępne są na infolinii ( tel. 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.