Opiekun VIP

Ubezpiecz swoje życie i zdrowie

Opiekun VIP

to propozycja skierowana do wymagających Klientów, którzy potrzebują ubezpieczenia na życie i zdrowie. Sprawdź najważniejsze korzyści:

Nawet do 10 mln zł dla bliskich,

gdyby Ciebie zabrakło

Do 3 mln zł na leczenie i spłatę zobowiązań,

jeśli poważnie zachorujesz lub gdy nie będziesz
mógł pracować
(dzięki umowom dodatkowym) 

10 opcjonalnych umów dodatkowych,

dzięki którym uzyskasz wsparcie finansowe  
w przypadku problemów ze zdrowiem oraz wypadków

Opiekun VIP to grupowe ubezpieczenie na życie, które jest również dostępne dla Klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia można również długoterminowo oszczędzać na przyszłość (po podpisaniu aneksu do umowy). 

Sprawdź, jaki jest podstawowy zakres ochrony

Co zapewnia polisa na życie?

  • wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonej osoby,
  • świadczenie wynosi od 300 tys. zł do 10 mln zł, w zależności do wybranej sumy ubezpieczenia. 

Listę ograniczeń odpowiedzialności znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zapewnij sobie dodatkowe wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach

Rozszerz zakres swojej polisy na życie o umowy dodatkowe, aby lepiej zabezpieczyć siebie i bliskich w razie problemów ze zdrowiem oraz innych zdarzeń losowych.

Sprawdź dostępne umowy dodatkowe

Umowa
Korzyści
Niezdolność 
do pracy
wskutek NW

- istotna pomoc finansowa w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem

- wypłata nawet do 3 mln zł

Niezdolność 
do pracy i poważne zachorowanie- w zależności od wariantu: wsparcie finansowe w razie poważnego schorzenia lub niezdolności do pracy (spowodowanej chorobą lub wypadkiem)

- wypłata w razie 11, 20 lub 46 poważnych zachorowań;  ich lista obejmuje m.in. nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, operację by-passów, operację aorty, przeszczep narządów, śpiączkę, utratę mowy, utratę wzroku
(pełne definicje poważnych zachorowań znajdują się w warunkach ogólnych ubezpieczenia)

- wypłata w razie niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania - nawet do 3 mln zł

Kalectwo 
wskutek NW

- istotne wsparcie finansowe w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, spowodowanego wypadkiem, zgodnie z tabelą kalectwa (19 pozycji)

- wypłaty wielokrotne, nawet do 10 mln zł

Śmierć 
wskutek NW

- dodatkowe wsparcie dla najbliższych w razie śmierci spowodowanej wypadkiem

- wypłata nawet do 10 mln zł

Trwały uszczerbek
na zdrowiu
wskutek NW

- pomoc w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem

- wypłata: za każdy % uszczerbku wypłacamy 1% sumy ubezpieczenia 

Trwały uszczerbek
na zdrowiu
wskutek NW 
w systemie świadczeń progresywnych
- korzyści podobne jak w przypadku ubezpieczenia „Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW”, ale wypłata zależy również od tzw. współczynnika
  progresji (oznacza to relatywnie wyższe wypłaty przy większych uszczerbkach – maks. do  600 tys. zł)
Świadczenie szpitalne 
"Zdrowe Życie"

- pomoc finansowa w razie  leczenia w szpitalu 

- wypłata: określony % sumy ubezpieczenia (kwoty wybranej z przedziału: 20 tys. – 50 tys. zł), zależny od rodzaju przeprowadzonego postępowania
medycznego

Leczenie szpitalne

- wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu w przypadku hospitalizacji trwającej min. 5 dni (do wyczerpania sumy ubezpieczenia)

- wysokość dziennej stawki – do 300 zł (za pierwsze 14 dni), do 150 zł (od 15. dnia)

Leczenie szpitalne
w systemie świadczeń progresywnych

- wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu w przypadku hospitalizacji trwającej min. 5 dni (do wyczerpania sumy ubezpieczenia)

- wysokość dziennej stawki – do 450 zł (za pierwsze 14 dni), do 75 zł (od 15. dnia); dodatkowe jednorazowe świadczenie – do 1 500 zł –
   za pobyt na OIOM (min. 24 godziny)

Assistance
- pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, m.in.: trzy domowe wizyty lekarskie w roku, transport medyczny, opieka pielęgniarki
   w szpitalu, opieka nad dzieckiem, opieka nad zwierzętami w razie hospitalizacji, pomoc medyczna za granicą

Ten materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Opiekun VIP jest ubezpieczeniem na życie. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o umowy dodatkowe. W przypadku zawarcia Aneksu Klauzula Kapitałowa Umowa Ubezpieczenia staje się Umową z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). W takim przypadku proponujemy do wyboru UFK różniące się możliwymi do osiągnięcia zyskami. Inwestycje w fundusze są związane z ryzykiem – wartość ich jednostek może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych (więcej informacji w Regulaminie UFK). Pełny opis ubezpieczenia oraz dostępnych umów dodatkowych znajduje się w ich ogólnych warunkach, załącznikach do tych dokumentów oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej.

Zadzwoń do nas

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00