Nowa Perspektywa

Nawet do 800 000 zł na leczenie lub spłatę kredytu

Gdy poważnie zachorujesz

W trudnych chwilach nie myśl o pieniądzach, ale patrz z nadzieją w przyszłość

Umowa dodatkowa w razie poważnego zachorowania zapewni Ci wypłatę pieniędzy, dzięki którym w przypadku ciężkiej choroby łatwiej zapłacisz za leczenie i wykwalifikowaną pomoc medyczną, zakupisz niezbędne lekarstwa czy skorzystasz z prywatnych klinik.

Podstawowe korzyści
  • Wsparcie finansowe w razie aż 45 poważnych chorób, w tym tak częstych jak: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu,
  • Wypłatę świadczenia (nawet do 800 tys. zł) od razu po diagnozie lub leczeniu − nie wymagamy faktur ani oświadczeń o wydatkach za leczenie,  
  • Możliwość ubezpieczenia także partnera i dzieci
    Ty i Twój partner/partnerka możecie ubezpieczyć się na wypadek aż 45 poważnych chorób, natomiast ubezpieczenie dzieci obejmuje 20 poważnych chorób.

 

Przykładowe choroby objęte ochroną (w wariancie standardowym)

Nowotwory Układ
oddechowy
Serce i układ
krążenia
Układ
odpornościowy
nowotwory złośliwe (piersi, płuc, prostaty i wielu innych organów, a także białaczki, chłoniaki złośliwe i ziarnica złośliwa) oraz łagodny nowotwór mózgu gruźlica, schyłkowa niewydolność oddechowa, zator tętnicy płucnej  zawał serca, udar mózgu, infekcyjne zapalenie wsierdzia zakażenie wirusem HIV / AIDS w wyniku przetoczenia krwi, ciężka sepsa
Układ
pokarmowy
Układ
nerwowy
Inne
choroby
Operacje
wrzodziejące zapalenia jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, schyłkowa niewydolność wątroby stwardnienie rozsiane, choroby: Alzheimera, Parkinsona, Creutzfeldta-Jakoba, wirusowe zapalenie mózgu  toczeń rumieniowaty układowy, tężec, schyłkowa niewydolność nerek, niedokrwistość aplastyczna wszczepienie by-passów, operacja zastawek serca, aorty, amputacja kończyn,
przeszczep narządu

Kompletną listę i definicje chorób można znaleźć w warunkach ogólnych.

Sprawdź, jaki jest zakres ochrony

Co zapewnia ubezpieczenie?

  • wypłatę 100% sumy ubezpieczenia − w razie zachorowania na jedną z chorób objętych zakresem ochrony (poza nowotworem złośliwym w stadium nieinwazyjnym),
  • wypłatę 10% sumy ubezpieczenia − w razie zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium nieinwazyjnym.

Szczegółowe informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

 

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia znajduje się w jego ogólnych warunkach oraz załącznikach do tego dokumentu zamieszczonych powyżej oraz na stronie www.aviva.pl/owu.