Nowa Perspektywa

Wypłata po leczeniu

Gdy trafisz do szpitala...

Myśl tylko o powrocie do zdrowia − my zajmiemy się resztą

Umowa dodatkowa „Na zdrowie” zapewni Ci wypłatę pieniędzy w razie leczenia w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Otrzymane pieniądze mogą być rekompensatą utraconych dochodów. Pomogą też np. w opłaceniu dalszego leczenia, długotrwałej terapii czy rehabilitacji. 

Podstawowe korzyści

 • Szeroki zakres ochrony 
  Pieniądze otrzymasz niezależnie od tego, czy trafisz do szpitala państwowego, prywatnego czy placówki chirurgii jednego dnia. Wysokość wypłaty znajdziesz w wykazie liczącym ponad 400 postępowań medycznych. 
 • Możliwość otrzymania wielu wypłat w roku, w ramach określonego umową limitu.
 • Pieniądze na leki
  Jeśli wybierzesz opcję Świadczenie lekowe, wypłacimy Ci dodatkowe środki, np. na zakup leków −  od 300 zł do nawet 15 000 zł.
 • Możliwość ubezpieczenia bliskich
  Ubezpieczeniem możesz objąć także swojego partnera/partnerkę lub dziecko. Jeśli Twój niepełnoletni syn lub córka trafią do szpitala, otrzymasz dodatkowe świadczenie.
 • Ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych
  Masz do wyboru trzy warianty, które różnią się ceną i wysokością wypłacanych świadczeń. 

Sprawdź przykładowe wysokości wypłat

Powód pobytu w szpitalu I wariant II wariant  III wariant 
kamica pęcherzyka żółciowego leczona operacyjnie 1100 zł 2200 zł 3300 zł
nowotwór złośliwy krtani leczony operacyjnie 3570 zł 7130 zł 10 800 zł
niewydolność serca leczona przeszczepem 16 500 zł 33 000 zł 50 000 zł

Sprawdź, jaki jest zakres ochrony

Co zapewnia ubezpieczenie?

 • Wypłatę świadczenia:
  - za leczenie
  (zachowawcze, zabiegowe i operacyjne),
  - za diagnostykę w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia (niezależnie od długości pobytu). 
 • Wypłatę świadczenia za co najmniej 6-dniowy pobyt w szpitalu (niezależnie od jego przyczyny).

  Wysokość wypłacanych świadczeń znajdziesz w Załączniku do warunków ogólnych.

        

Pozostałe umowy dodatkowe do ubezpieczenia na życie

Leczenie poważnej choroby

Nawet do 800 000 zł w razie 45 ciężkich chorób

Utrzymanie standardu życia

Nawet do 800 000 zł w razie poważnej choroby lub wypadku

Pomoc po wypadku

Pieniądze np. na leczenie i rehabilitację, by poradzić sobie z jego skutkami

Prywatna opieka medyczna

Nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów na terenie całej Polski

Potrzebujesz więcej informacji?

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania naszych Klientów.

W jakich sytuacjach wypłacimy Ci pieniądze z ubezpieczenia „Na Zdrowie”?

Wypłatę możesz otrzymać:

 • za leczenie w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia – listę chorób/urazów i różnych sposobów leczenia objętych zakresem ochrony podajemy w załączniku do warunków ubezpieczenia (w Tabeli postępowań medycznych głównych)
  albo
 • za leczenie w szpitalu choroby/urazu nieobjętych zakresem ubezpieczenia, jeżeli pobyt w szpitalu trwał przynajmniej 6 dni,
  albo
 • za leczenie w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć, jeżeli nie było ono kontynuowane w innym oddziale szpitala.

Do wypłaty nie potrzebujemy ani oświadczeń o wydatkach, ani rachunków za leczenie. 

Czym różnią się poszczególne warianty ubezpieczenia „Na Zdrowie"?

Różnią się one wysokością wypłat za leczenie przeprowadzone w szpitalu oraz wysokością składki. Wariant I jest najtańszy, ale i wysokość świadczeń jest relatywnie najniższa (od 200 zł do 16 500 zł). Wariant III zapewnia najwyższe wypłaty (od 600 zł do 50 000 zł). Zakres ochrony jest zawsze ten sam.

Od czego zależy wysokość wypłaty z ubezpieczenia „Na Zdrowie"?

Zależy ona od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz sposobu leczenia określonej choroby/urazu. Konkretne kwoty wskazujemy w załączniku do warunków ubezpieczenia.

Jeśli w trakcie jednego pobytu w szpitalu leczyłeś kilka chorób/urazów (czyli przeprowadzono więcej niż jedno postępowanie medyczne opisane w warunkach ubezpieczenia), otrzymujesz 100% najwyższego świadczenia oraz dodatkowo 75% następnego w kolejności najwyższego świadczenia. 

Gdzie mogę się leczyć, aby otrzymać wypłatę z ubezpieczenia „Na Zdrowie”?

Pieniądze wypłacimy za leczenie w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia − zarówno wtedy, gdy będzie to placówka prywatna, jak i publiczna. Zakresem ubezpieczenia nie są natomiast objęte konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne przeprowadzone poza szpitalem, np. w przychodni. Dostęp do lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych oraz drobnych zabiegów zapewni Ci inne ubezpieczenie − Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów”.  

Na czym polega Świadczenie ryczałtowe?

To dodatkowa kwota w wysokości :

 • 1000 zł, 2000 zł albo 3000 zł (w zależności od wariantu ubezpieczenia), którą wypłacimy po leczeniu rehabilitacyjnym w związku z zespołem ostrego niedokrwienia serca, zawałem serca, udarem mózgu albo po operacji serca, jeżeli to leczenie zostało przeprowadzone:
  • w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym albo stacjonarnym zakładzie rehabilitacji,
  • w ciągu 12 miesięcy od leczenia w szpitalu;
 • 600 zł, 1200 zł albo 1800 zł (w zależności od wariantu ubezpieczenia), którą wypłacimy, jeśli po zdiagnozowaniu choroby nowotworowej albo choroby nerek lekarz zalecił w karcie wypisowej ze szpitala: chemioterapię, radioterapię, hormonoterapię albo dializoterapię;
 • od 50 zł do 750 zł (w zależności od długości pobytu w szpitalu i wariantu ubezpieczenia), którą wypłacimy po leczeniu w szpitalu Twojego niepełnoletniego dziecka, na rzecz którego zawarłeś umowę ubezpieczenia „Na Zdrowie”.

Świadczenie ryczałtowe wypłacimy, jeśli za wcześniejsze leczenie w szpitalu danej choroby wypłaciliśmy 100% świadczenia (zgodnie z Tabelą postępowań medycznych głównych). 

Na czym polega Świadczenie lekowe?

Świadczenie lekowe to opcja do ubezpieczenia „Na Zdrowie”. Dzięki niej wraz z wypłatą 100% świadczenia za leczenie choroby/urazu objęte zakresem ochrony (zgodnie z Tabelą postępowań medycznych głównych), otrzymasz dodatkowo od 300 zł do 15 000 zł.
Możesz je przeznaczyć na zakup leków lub każdy inny cel – bez przedstawiania oświadczeń o wydatkach na leki ani jakichkolwiek rachunków.

Od czego zależy i ile wynosi wypłata z opcji Świadczenie lekowe?

Wysokość wypłaty zależy od wariantu opcji oraz od sposobu leczenia choroby/urazu. Najwyższe Świadczenie lekowe wypłacamy za leczenie choroby nowotworowej.  
Wypłata wynosi:

 • 300 zł − po leczeniu operacyjnym lub zabiegowym, z wyjątkiem leczenia nowotworu złośliwego,
 • 600 zł − po leczeniu zachowawczym (czyli farmakologicznym), z wyjątkiem leczenia nowotworu złośliwego,
 • 2000 zł (wariant I opcji) albo 5000 zł (wariant II opcji) − po leczeniu nowotworu złośliwego,
 • dodatkowo 10 000 zł – w związku z leczeniem nowotworu złośliwego zaleconą przez lekarza onkologa nowoczesną metodą, która została dopuszczona do stosowania w Unii Europejskiej, jeśli leczenie to nie było finansowane ze środków publicznych (w tym NFZ).

Szczegóły znajdziesz w załączniku do warunków ubezpieczenia, w części dotyczącej Świadczenia lekowego.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia znajduje się w jego ogólnych warunkach oraz załącznikach do tego dokumentu zamieszczonych powyżej oraz na stronie www.aviva.pl/owu.