Nowa Perspektywa Ochrona w razie wypadku

Ubezpieczenie w razie kalectwa wskutek NW

Kilka chwil może na zawsze zmienić Twoje życie.

Dzięki umowie dodatkowej w razie kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku możesz otrzymać pomoc finansową w razie poważnych uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkiem.

Podstawowe korzyści

  • Pieniądze, które pozwolą Ci odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej
    W razie 42 rodzajów uszkodzeń ciała możesz uzyskać środki, które przeznaczysz na dowolny cel, np. na rehabilitację, dostosowanie domu lub mieszkania do Twoich potrzeb, zakup specjalistycznego sprzętu.
  • Możliwość otrzymania wielu wypłat 
    W przypadku kolejnych nieszczęśliwych zdarzeń lub wielu przykrych konsekwencji wypadku możesz otrzymać wypłaty aż do wyczerpania sumy ubezpieczenia w tej umowie.

Sprawdź, jaki jest zakres ochrony

Co zapewnia ubezpieczenie?

  • Wypłatę określonego % sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uszkodzenia ciała − zgodnie z warunkami ogólnymi.
  • Przykładowe uszkodzenia ciała objęte ubezpieczeniem w razie wypadku: utrata słuchu, obustronna utrata wzroku, utrata kończyny, uszkodzenie płuca leczone operacyjnie, poważne oparzenia skóry, większość złamań kości. 

Wiele przydatnych informacji znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Pozostałe umowy dodatkowe do ubezpieczenia na życie

Leczenie poważnej choroby

Nawet do 800 000 zł w razie 45 ciężkich chorób

Wsparcie w razie niezdolności do pracy

Środki na utrzymanie standardu życia, gdy nie możesz pracować

Pobyt i leczenie w szpitalu

Wypłata po leczeniu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Środki na zakup leków

Ochrona dla bliskich

Dodatkowe wsparcie finansowe w razie niespodziewanych zdarzeń

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia znajduje się w jego ogólnych warunkach oraz załącznikach do tego dokumentu zamieszczonych powyżej oraz na stronie www.aviva.pl/owu.