Ubezpieczenie NNW

Twoje Dziecko dla uczniów
i przedszkolaków

Zamów kontakt

Czym jest grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Twoje Dziecko dla uczniów i przedszkolaków?

Bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników to jeden z priorytetów dla każdego przedszkola i szkoły. Ubezpieczenie jest ważne przez cały rok, na terenie całego świata. Oznacza to, że dziecko objęte jest pełną ochroną zarówno w szkole, w domu i na zajęciach pozalekcyjnych, jak i w trakcie wypoczynku podczas wakacji, ferii oraz innych wyjazdów. A dodatkowo placówka oświatowa jest chroniona od odpowiedzialności cywilnej.

Leczenie i rehabilitacja

po nieszczęśliwym wypadku w szkole, w domu, na zajęciach, treningach, wakacjach i wyjazdach

Usługi Assistance 24h

czyli wizyta pielęgniarki, pomoc psychologa, organizacja i pokrycie kosztów korepetycji

Odpowiedzialność cywilna

deliktowa i kontraktowa placówki oświatowej, dyrektora oraz nauczycieli i wychowawców

Co zawiera ubezpieczenie NNW Twoje Dziecko dla uczniów i przedszkolaków?

Co pokrywa ubezpieczenie?

 • Koszty leczenia (w tym: koszty wizyt lekarskich, leczenia ambulatoryjnego, pobytu w szpitalu, zabiegów i badań diagnostycznych)
 • Zakup leków i środków opatrunkowych
 • Koszty operacji plastycznej (jeżeli ubezpieczony przebywał w szpitalu min. 3 dni)
 • Koszty usunięcia braków w uzębieniu, które powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Koszty rehabilitacji zleconej przez lekarza
 • Koszty zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych zleconych przez lekarza
 • Szkody powstałe na terenie całego świata
 • Wypadki, które miały miejsce zarówno w szkole, w domu i na zajęciach pozalekcyjnych, jak i w trakcie wypoczynku podczas wakacji, ferii oraz innych wyjazdów

Szkody, których nie pokrywamy

 • Wypadki powstałe w wyniku zawodowego uprawiania sportu
 • Wypadki powstałe w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez ubezpieczonego samobójstwa lub dokonaniem przez niego umyślnego uszkodzenia ciała
 • Wypadki podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, bez wymaganych uprawnień
 • Szkody powstałe w wyniku działań wojennych i akcji protestacyjnych

Masz nawet 3 lata na dostarczenie dokumentacji lekarskiej, faktur lub rachunków niezbędnych do otrzymania zwrotu wydatków

Archiwum

Tutaj znajdziesz dokumenty archiwalne do oferty NNW dla uczniów i przedszkolaków za rok szkolny 2018/2019. 

Potrzebujesz pomocy?

Oto najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia NNW Twoje Dziecko dla uczniów i przedszkolaków

Kiedy rozpoczyna się ochrona?

Od dnia następnego po opłaceniu składki. Np.: dziś kupujesz ubezpieczenie u Agenta, polisa działa od jutra. Polisa jest ważna przez rok.

Jak uzyskać wsparcie Assistance?

Usługi są realizowane za pośrednictwem Centrum Alarmowego Assistance +48 22 557 44 44 dostępnego na terenie Polski, 24 godziny na dobę. W ramach ubezpieczenia oferujemy usługi assistance m.in: wizyta pielęgniarki, pomoc psychologa, organizacja i pokrycie kosztów korepetycji.

Jaka będzie wysokość świadczeń?

Ubezpieczenie NNW oferujemy w czterech wariantach, które różnią się wysokością składki i sumą ubezpieczenia, czyli kwotą, do jakiej pokrywamy koszty leczenia ubezpieczonego dziecka. Wybrany wariant oraz sumy ubezpieczenia są wyszczególnione w polisie.

Jak likwidujemy szkody?

Sprawdź, jak możesz zlikwidować szkodę w Avivie lub zadzwoń pod numer +48 22 557 44 44.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44)  oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.